CHAIRPERSON, INTERNATIONAL RELATIONS

Prof. Anirban Som

Chair - International Relations
ir@iimtrichy.ac.in
+91 431 250 5032

Indian Institute of Management Tiruchirappalli,
Pudukkottai Main Road, Chinna Sooriyur Village,
Tiruchirappalli- 620 024,
Tamil Nadu, India.

INTERNATIONAL RELATIONS TEAM

Aakash Barhate

aakash.barhate@iimtrichy.ac.in
+91-8879661117

Joahnas Mathew Saji

joahnas.ms@iimtrichy.ac.in
+91-9539827467

Pravisha Santra

pravisha@iimtrichy.ac.in
+91-9073884865

Priyanka Aggarwal

priyanka.aggarwal@iimtrichy.ac.in
+91-9560539252

Rachit Raj

rachit.raj@iimtrichy.ac.in
+91-7033405600

Ritwika Ghosh

ritwika.ghosh@iimtrichy.ac.in
+91-9903177841

Satyasree Gabbita

satyasree.gabbita@iimtrichy.ac.in
+91-9100940058

Tejasvi Gupta

tejasvi@iimtrichy.ac.in
+91-8120970837