ADVISORY BOARD

                                                 Rajiv Kohli

J. N. D. Memorial Professor of Business

William & Marry, USA

                                E-mail: rajiv.kohli@mason.wm.edu

 

                                    Rajiv Kohli    

                                  

                                               View profile

                                      Yogesh K. Dwivedi

Professor

Swansea University, UK

                                  E-mail: y.k.dwivedi@swansea.ac.uk

 

                                        Yogesh K. Dwivedi

                                                          

                                                     View profile

                                                                                                 Santosh K. Misra IAS

CEO and Commissioner

e-Governance, Government of Tamil nadu.

  E-mail: ceotnega@tn.gov.in

                                                                                                 Santosh K. Misra IAS

                                  

                                                                                                                      View profile